Hankkeen nimi: Tehodynamometrin ohjausohjelmiston ja elektroniikan kehittäminen.

Hankekoodi: A75232

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 10.7.2019 ja päättyy 29.2.2020

Erityistavoite: 1.1. Uuden liiketoiminnan luominen

Hankkeen kuvaus.

Ajoneuvon tehonmittaukseen ja säätöön tarkoitetun tehodynamometrin ohjausohjelmiston ja elektroniikan kehittäminen. Mekaanisesti valmiin laitteen täydentäminen ohjausohjelmistolla ja elektroniikalla, luoden laitteesta täysin valmiin myytäväksi valmistettavan kokonaisuuden. Uuden mallin prototyypin luominen. Rakennetiedoston kokoaminen, laiteturvallisuus, direktiivien ja sertifiointien selvitystyö CE-merkintää varten.

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus